George Windows 7

Česká spořitelna informovala své zákazníky, že od 1.3 2023 neumožní přístup do banky pomocí aplikace George na počítačích, které nebudou mít nejnovější operační sytém Windows 10, nebo Windows 11. Ukončení podpory Windows 7 znamená, že společnost  Microsoft nebude již nadále udržovat tento systém a nebude vydávat opravné balíčky. Tím se operační systém Windows 7 stává pro bankovní instituce nedostatečně bezpečným. Některé jiné banky umožní na Windows 7 třeba jen částečný a omezený přístup. Předejděte tedy včas nemilému překvapení, které na vás čeká od měsíce března a nechte si u nás nainstalovat operační systém Windows 10.